Предстоящи родителски срещи

За основната сграда – ул. Света гора 32:
24.09.(вторник) – 17ч. – за 1-ва и 2-ра група
24.09.(вторник) – 17,30ч. – за 3-та и 4-та група

За втората сграда – бул. Свети Наум 22:
25.09.(сряда) – 17ч. – за 3-те масови групи ( 1-ва и двете ПГ-6г.)26.09.(четвъртък) – 17ч. – за трите специални групи.