ВАЖНО!! АНКЕТА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО

Уважаеми родители,

Съгласно действащите схеми на ДФЗ – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, записаните деца в ДГ №141 „Славейкова поляна „, имат право да получат еднократно, полагащите им се плод/зеленчук и млечни продукти за периода 13.03.2020г. – 13.05.2020г.(период на извънредно положение). Полагащите се продукти за едно дете за посочения период са 390гр. кашкавал и полагащите се за 9 доставки плод/зеленчук, всичките опаковани в индивидуален пакет за всяко дете.

      На 30.04.2020г. от 10.00 до 14.00 часа в ДГ№141 /основна сграда- ул. Света гора 32/ ще се раздават продуктите на родителите. Те трябва да бъдат с лични предпазни средства и с личен химикал за подпис. Всички незаявени за получаване продукти ще бъдат разпределени на останалите деца от детската градина, съгласно разпоредбите на чл.14 ал.2 т.1 и ал.5 т.2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Моля, да изпратите Вашия отговор в срок до 29.04.2020г. до 16 часа.
Напомням Ви, че ако имате повече от 1 дете в детската градина, трябва да попълните въпросника за всяко дете.

 

https://forms.gle/3YtHunCV8ufrJJUU7

От ръководството!

Конткат с психолога г-жа Михаела Табакова

До всички родители!
Който желае, може да се свърже с г-жа Михаела Табакова -психолог и координатор  на екипа за личностно развитие в ДГ141 в помощ на родителите, за поддържане връзка с децата и екипа /логопед, ресурсни, учител/, както и за споделяне на идеи и различни материали.
Тел:0888291700