На вниманието на родителите ! 

Родителски срещи ще се проведат, както следва:

Новоприета 1-ва група – р.2017 – основна сграда, ул.Света гора 32- 26.08. (сряда) – 17,30ч.

Новоприета 1-ва група – р.2017 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – 31.08. (понеделник) – 17,30ч.

Новоприета 3-та група – р.2015 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – децата се приемат от 14.09.20г. – без родителска среща!