ВАЖНО! ОТВАРЯНЕ НА ДГ №141 ОТ 04.01.2021Г.

Във връзка със заповед РД-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ДГ№141 ще отвори от 04.01.2021г

 

Моля, всеки родител  при първоначалното връщане на детето в детска градина да попълни и представи  декларация за липса на контакт на детето със заразно болен.

В прикачения файл (deklaratsia roditeli), е декларацията , която може да попълните предварително, с оглед да се избегне струпване на родители на едно място.

 

Благодаря ВИ!

На всички пожелаваме здрава и успешна Нова 2021 година!