Програма Еразъм + към ЦРЧР Проект Ритъм и музика

Програма Еразъм + към ЦРЧР

Проект Ритъм и музика

Наши партньори в проекта са Турция и Румъния