Творчество на първа група

Създаване на общ проект свързан със сезон есен