Entries by webtrick

ВАЖНО! ОТВАРЯНЕ НА ДГ №141 ОТ 04.01.2021Г.

Във връзка със заповед № РД-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването. ДГ№141 ще отвори от 04.01.2021г.    Моля, всеки родител  при първоначалното връщане на детето в детска градина да попълни и представи  декларация за липса на контакт на детето със заразно болен. В прикачения файл (deklaratsia roditeli), е декларацията , която може да попълните предварително, с […]

Програма за развитие на ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

                              УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Уведомяваме Ви, че ДГ№141“Славейкова поляна“  е одобрена и работи по проект на тема:  „Познание чрез движение“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Чрез проекта ще въведем нова дейност за ДГ№141, […]

Планов прием на новоприети деца

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: – здравно-профилактична карта на детето, попълнена от […]

На вниманието на родителите !  Родителски срещи ще се проведат, както следва: Новоприета 1-ва група – р.2017 – основна сграда, ул.Света гора 32- 26.08. (сряда) – 17,30ч. Новоприета 1-ва група – р.2017 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – 31.08. (понеделник) – 17,30ч. Новоприета 3-та група – р.2015 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – децата […]

Анкета – отваряне на детската градина

Уважаеми родители, Детската градина ще бъде отворена за деца от 26.05.2020г./ вторник/. Направили сме подходяща организация, при спазване на строги противоепидемични мерки. Ще работим със сборни групи, с малко на брой деца, при спазване указанията на медицинските власти, тъй като епидемията все още не е отминала и има опасност от заразяване. Обръщаме се към Вас […]

Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата

  Във връзка с разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното извънредно положение уведомяваме родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното: 1. Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на […]

ВАЖНО!! АНКЕТА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО

Уважаеми родители, Съгласно действащите схеми на ДФЗ – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, записаните деца в ДГ №141 „Славейкова поляна „, имат право да получат еднократно, полагащите им се плод/зеленчук и млечни продукти за периода 13.03.2020г. – 13.05.2020г.(период на извънредно положение). Полагащите се продукти за едно дете за посочения период са 390гр. кашкавал и полагащите се […]

Конткат с психолога г-жа Михаела Табакова

До всички родители! Който желае, може да се свърже с г-жа Михаела Табакова -психолог и координатор  на екипа за личностно развитие в ДГ141 в помощ на родителите, за поддържане връзка с децата и екипа /логопед, ресурсни, учител/, както и за споделяне на идеи и различни материали. Тел:0888291700

Безплатно всички електронни ресурси „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

Уважаеми директори и учители, Във връзка с извънредната ситуация и наложилото се дистанционно обучение предлагаме безплатно всички наши електронни ресурси. електронни варианти на познавателните книжки за 1. и 2. група тук: https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/ електронните ресурси за 3. и 4. група тук: https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/interactive.php познавателни книжки от 1. до 4. група имат електронно четими издания тук: https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/ Пожелаваме […]