Декларация за информирано съгласие

 

Изтегли декларация за информирано съгласие -> информирано съгласие.pdf