Документи

Информация за новия прием на децата за новата учебна година 2019/2020г.
Прием на децата за учебна година 2019/2020г.docx

Класиране на кандидати за допълнителни образователни дейности
класиране.pdf
протокол.pdf

Други документи
Молба отсъствия.doc
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.docx
Заявление за издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование.docx
Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище.docx