Конткат с психолога г-жа Михаела Табакова

До всички родители!
Който желае, може да се свърже с г-жа Михаела Табакова -психолог и координатор  на екипа за личностно развитие в ДГ141 в помощ на родителите, за поддържане връзка с децата и екипа /логопед, ресурсни, учител/, както и за споделяне на идеи и различни материали.
Тел:0888291700