Латвия 05.09.22-09.09.22

Реализирахме нашата мобилност в Латвия.
Нашият партньор по проекта домакин Ивета Лиепиня и нейният екип споделиха с нас информация за рециклирането и изкуството в предучилищното образование с училищни дейности и семинари за рециклиране и изкуство и представиха съоръжението за рециклиране в Getline eco в технологичния парк в Урда.