Прием 2021-2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г. В ДГ№141 ЩЕ ИМА ПРИЕМ КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ОСНОВНА СГРАДА С АДРЕС УЛ. СВЕТА ГОРА 32 – 1 ПЪРВА ГРУПА- ПРИЕМ ПО ОБЩ РЕД ПРЕЗ ИСОДЗ

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22 – 0 /НУЛЕВ/ ПРИЕМ ЗА 1 ГРУПА ПО ОБЩ РЕД ПРЕЗ ИСОДЗ

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22  – 1  СПЕЦИАЛНА ГРУПА / СМЕСЕНА/ – ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦАТА СЪС СОП НА МЯСТО В ДГ/ СЛЕД  ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРА/. 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА С ПРИЕМ ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2021г.:

 Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00ч.

Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

 

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинали от:

  • удостоверението за раждане на детето;
  • лични  карти  на родителите;

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.

При записване родителят задължително се запознава с   Правилник за дейността на детската градина. 

Родителска среща за приетите деца, родени 2018 година – 09.06. 2021 г. (сряда) от 17:00ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО