Проект в група Звънчета-Моята професия

Моята професия се осъществи в четвърта група Звънчета с участие на родители от групата,които представиха нагледно на децата своята професия.

Децата се запознаха със следните професии: Пожарникар,Пилот,Шивач,Инженер