Разпределение на групи за 2021/2022 г в ДГ 141 „Славейкова поляна“

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА“ -ОСНОВЕН КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2021/2022г.: 

І възрастова група – за деца, родени през 2018година – 1 (една) група;

ІI възрастова група – за деца, родени през 2017 година – 1 (една) група;

Подготвителна група – за деца, родени през 2016 година (ПГ-5г.) – 1(една) възрастова група;

Подготвителна група – за деца, родени през 2015 година (ПГ-6г.) – 1(една) възрастова група;

 

 ДГ-141 – ВТОРИ КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2021/2022г.: 

ІI възрастова група – за деца, родени през 2017 година – 1 (една) група;

ІII възрастова група – за деца, родени през 2016 година –  (ПГ -6 г.) 1 (една) възрастова група;

Подготвителна група – за деца, родени през 2015 година – (ПГ-6г.)  1 (една )възрастова  група;

ІV специална сборна -за деца, родени през 2015/16година – 1 (една) група;  

І специална сборна група  – за деца, родени през 2017 /18 година – 1 (една) група;