Събиране на месечна такса

От 01-05.12.15 събираме месечните такси за децата, които посещават детската градина.