Сърбия 17.01.22-21.01.22

Проект Еразъм плюс „No innovation without art“ – мобилност в Суботица
07.02.2022 г.
От 17 до 21 януари 2022 г. се реализира мобилност в Сърбия, в град Суботица, като част от проекта Еразъм+ KA2 „Няма иновации без изкуство“.
Дейността на всички участници е в областта на ранното и предучилищното образование. Обучението ни даде представа за образователните системи в други страни, но също така и за дейностите, които се извършват като част от темата „Изкуство и математика“. Чрез PowerPoint презентации участниците показаха какво са правили в своите образователни групи след предишната мобилност. Посетихме една от детските градини, където участвахме в тематични дейности заедно с децата.
Тази мобилност ни даде възможност да подобрим образователната работа и компетенциите, да обменим знания и опит, които ще помним дълго време.