Без изкуство няма иновации

Проектът „Без изкуство няма иновации“ има художествен характер чрез свързване на художествени дейности с научното. Темата на проекта се основава в областите STEM, природа, рециклиране, математика, биомимикрия и природни материали. Темата на проекта е да намерите отговор на въпроса „Кои дейности можем конкретно да свържем с изкуството и иновациите?“, чрез сътрудничество с партньори и прилагане на добри практики .

Една от целите на стратегията ЕС 2020 е, че във всяка фаза на образованието се поражда креативност и иновативност, включително предприемачество. В този контекст е важно за разработчиците да развиват дейности, които включват креативно и иновативно мислене.

Приоритет ще имат активности с деца, които насърчават важността на иновациите в ранното образование, постигане на изследвания, производство и иновации, които показват важността на опазването на природата, рециклирането, биомимикрията и математиката в дейностите на артистите, като и техния ефект върху иновативното мислене и мислене, насочено към дизайна .