Зелено сърце

Green Heart – leaflet

С проекта Green Heart- Зелено сърце на Črnuče Kindergarten- Словения и в партньорство с нашата детска градина и градини от Турция, Гърция и Литва, искаме да споделим примери и добри практики по отношение на околната среда и опазването й.

Целта на проекта е да окуражи учителите да излизат с децата в гората или планината няколко пъти в седмицата, независимо от метеорологичните условия, за да се свържат с природата и да творят с естествени материали.

Чрез тази кауза бихме искали да помогнем на децата да израстнат като образовани, загрижени и отговорни възрастни, ангажирани с опазване на природата и осъзнати за дълбоката връзка с човека, важна както за неговото оцеляване, така и за облагородяването му. Да приемем природата, от която сме част с всичките й сезони, условия и предизвикателства. Гората, планината, поляната могат да бъдат мястото, където чрез играта да приобщим децата със затруднения като градим позитивни взаимоотношения на приемане на различието.

Дейностите и творческите занимания са внимателно подбрани и планирани и постоянно се обогатяват с помощта на останалите партньори като се извършва мониторинг за качеството и спазването на сроковете от страна на кооординаторите. Всичко изработено и постигнато ще бъде разпространено между партньорите в проекта, специалистите и родителите.

Проектът е по дизайн и следва целите на стратегията Europe 2020 и допринася за повишаване на знанията и уменията на учителската професия и качеството на обучение в предучилищното образование. Една от целите е да допринесем за по-добро образование в областта на опазването на околната среда, за развитие на професионалната компетентност на специалистите, отговорност и приемане на различието като част от природата, което внася разнообразие, обогатява и ни учи на толерантност. Считаме, че това е цел с глобален приоритет, не само локален и национален.

Децата, които влизат в таргет групата на проекта и за които са напълно съобразени дейностите, са между 3-7 г. Всички деца ще бъдат ангажирани в изготвянето на следните базови за „Зелено сърце“ проекти: онлайн книга, талисман, лого, правила за това как да се държим сред природата и проект за гората.

В рамките на 2 години ще бъдат изпълнени следните задачи:

  • дневник на проекта, който ще включва материали от всички дейности
  • книга на проекта, съставена от две части – дидактични материали за изпълнение на задачите от природни материали и правила на поведение сред природата.
  • 6 професионални и 12 информативни статии в професионални и локални медии и сайтове в петте държави
  • Финална конференция

 

Можете да последвате проекта „Зелено сърце“ (Green heart) и School educational Gateway platforms.