Проекти

Проект Вълшебните приказки от книгата на баба

Ние сме партньори от шест училища и детски градини от Полша, Литва, Турция, Испания и България. Проектът е с продължителност от 2012 до 2014 година.

Резюме:  Проектът е посветен на най-малките и е създаден, за да се повиши грамотността сред тях. Като един чудесен инструмент за постигане на тази цел ние избрахме приказки, легенди, разкази. Този вид литература е любим на децата, така че решихме да го използваме и за проектиране на много дейности, които ще бъдат привлекателни за учениците и ще ги мотивират да подобрят своите умения за четене на майчиния си език и английски език.. Ще използваме технологически базирана информация, ще записваме резултатите от нашата работа, ще създадем нови методи и техники и ще адаптираме старите, като им осигурим  комуникация един с друг. За участие в проекта ще бъдат включени хора от местната общност, ще бъдат поканени родители, баби и дядовци, както и местните власти да работят с нас. Децата не само ще се научат да четат или слушат приказки, но също така да ги изпълняват, да ги конвертират в рисунки, карикатури. По този начин те ще развиват своето въображение, творчество и конкурентоспособност.По време на проекта децата ще обменят продукти от своята работа между партньорите, това ще ги отвори към други страни на Европа. Работата по международни приказки ни дава възможност да преподаваме на нашите ученици за културата на други страни, да бъдат осведомени за езиковото разнообразие, ще се развива взаимното разбирателство и по този начин ще ги направи европейски граждани.

Проектът е насочен към подобряване уменията на учителите:

–         сътрудничеството ще ни даде възможност за обмен на примери за добри практики, ние ще покажем на нашите партньори идеи, разработени за постигане на нашите цели в нашите институции.

–         ние ще събираме нашите идеи и ще ги публикуваме и по този начин ще обогатим педагогическите  техники и методи, както и ще подобрим качеството на образование и мотивацията на учителите.

Основните цели на този проект са:

 – Повишаване грамотността сред най-малките (чрез четене на приказки, разкази, легенди. За тази цел ще бъдат поканени родители, баби и дядовци  да се включат в проекта, за да работят заедно с нас).

–         Развиване на детското въображение, креативност и конкурентноспособност  ( Децата не само ще слушат или четат приказки, но и ще се научат да ги представят чрез драматизации; да ги пресъздават в рисунки, апликации, карикатури).

–         Обогатяване познанията за културата на други народи и  езиковото многообразие, развиване на взаимно разбирателство като европейски граждани.

–         Обмен на добри практики, идеи и продукти ( Това ще допринесе за повишаване качеството на работа на учителите и повишаване на тяхната мотивация).