Честит ден на народните будители!

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сияйни, благородни,
вий сте наш’те знамена,
нам за всички времена!