На вниманието на родителите

Родителски срещи ще се проведат, на открито (на двора на ДГ141), както следва:

Основна сграда, ул.Света гора 32:

27.09.(понеделник) – от 17,00ч. -1-ва и 2-ра групи 28.09. (вторник) – 17,00ч. – 3-та и 4-та групи

2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 :

29.09.(сряда) – от 17,00ч. -2-ра и 3-та групи

30.09. (четвъртък) – 17,00ч. – 4-та и спец. групи