Участие в конференция на ОМЕП

По случай 70 годишен юбилей на организацията- презентация на тема :

„Биомимикрия“